Európa pre študentov

miniatura Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Cour intérieur de la Sorbonne vue du haut de la chapelle
miniatura University of Bath - The University of Bath Sports Training Village 50 metre swimming pool
miniatura Part of the 'Faculdade de Letras' building of the University of Porto, Portugal (May 2008).
1. Erasmus+ - Uvod
Erasmus+ je jedinečný program, ktorého snahou je podporiť pracovné vyhliadky a osobný rozvoj mladých ľudí, ako aj pomôcť našim systémom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže poskytnúť výučbu a vzdelávanie, ktoré dajú ľuďom zručnosti potrebné pre dnešný pracovný trh a spoločnosť, ako aj do budúcnosti.
Kde hľadať zamestnanie
Pozrite si inzeráty s pracovnými ponukami uverejnené na internete, v novinách, na úradoch práce a v súkromných náborových agentúrach. Nezabudnite skontrolovať aj portál pre pracovnú mobilitu siete EURES. Spoločnosti môžu uvádzať podrobné informácie o voľných pracovných miestach na vlastných webových stránkach alebo môžu použiť externú náborovú agentúru, aby urobila počiatočný výber uchádzačov.

Study in Malaysia
Berjaya_220.jpg

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
Privacy Policy