Európa pre študentov

miniatura The Erwin-Schrödinger-Zentrum in Berlin, district - Adlershof. In this building is the central library for natural sciences of the Humboldt-Universität zu Berlin located
miniatura Anglia Ruskin Unviveristy - Webb Building, one of the university’s pre-WWII establishments, houses administrative and academic organs of the Faculty of Health, Social Care & Education
miniatura Research Center, Campus Bio-Medico University, Rome
4. Mládežnícka mobilita
Mládežnícke výmenné pobyty pomáhajú mladým ľuďom získať dôležité zručnosti v oblastiach ako riadenie projektov a tímová práca. Takéto príležitosti mimo školského prostredia umožňujú skupinám mladých ľudí absolvovať štruktúrovaný program aktivít (napr. kombináciu seminárov, cvičení, debát a simulačnej výučby) v inej krajine, v rámci alebo mimo EÚ, v dĺžke maximálne 21 dní.
Kde hľadať zamestnanie
Pozrite si inzeráty s pracovnými ponukami uverejnené na internete, v novinách, na úradoch práce a v súkromných náborových agentúrach. Nezabudnite skontrolovať aj portál pre pracovnú mobilitu siete EURES. Spoločnosti môžu uvádzať podrobné informácie o voľných pracovných miestach na vlastných webových stránkach alebo môžu použiť externú náborovú agentúru, aby urobila počiatočný výber uchádzačov.

Study in Poland
agh_en_220_300.jpg
Privacy Policy