Európa pre študentov

miniatura Beuth-Hochschule für Technik Berlin 2011-06-24 Haus Grashof vom Parkhaus
miniatura Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Institut d'art et d'archéologie
miniatura Humboldt-Universität zu Berlin - Denkmalgeschütztes Gebäude des Instituts für Tieranatomie auf dem Campus Nord der Humboldt-Universität, Luisenstraße 56,Berlin. Erbaut 1899-1902 von Otto Pötsch.
4. Mládežnícka mobilita
Mládežnícke výmenné pobyty pomáhajú mladým ľuďom získať dôležité zručnosti v oblastiach ako riadenie projektov a tímová práca. Takéto príležitosti mimo školského prostredia umožňujú skupinám mladých ľudí absolvovať štruktúrovaný program aktivít (napr. kombináciu seminárov, cvičení, debát a simulačnej výučby) v inej krajine, v rámci alebo mimo EÚ, v dĺžke maximálne 21 dní.
Práca v zahraničí v európe
Mobilita pracovnej sily je dôležitá, pretože pomáha udržiavať rovnováhu na trhu práce. Napríklad oblasti s vysokým rastom môžu mať problémy s neobsadenými pracovnými miestami, zatiaľ čo v iných oblastiach môže byť trvalo vysoká nezamestnanosť. Európania, ktorí chcú a sú ochotní presťahovať sa do zahraničia, aby tam žili a pracovali, alebo dokonca dochádzať za prácou cez hranice, môžu prispieť k náprave tejto nerovnováhy a využiť všetky výhody, ktoré môže priniesť to, že sa stanú súčasťou inej kultúry.

Study in Switzerland
BBA-Bachelor-220_1.jpg

Study in Poland
Privacy Policy