4. Mládežnícka mobilita

Mládežnícke výmenné pobyty pomáhajú mladým ľuďom získať dôležité zručnosti v oblastiach ako riadenie projektov a tímová práca. Takéto príležitosti mimo školského prostredia umožňujú skupinám mladých ľudí absolvovať štruktúrovaný program aktivít (napr. kombináciu seminárov, cvičení, debát a simulačnej výučby) v inej krajine, v rámci alebo mimo EÚ, v dĺžke maximálne 21 dní.

Európska dobrovoľnícka služba ponúka ideálnu príležitosť pre mladých ľudí, aby rozvinuli svoje zručnosti účasťou na každodennej práci v organizáciách v oblastiach ako sociálna starostlivosť, životné prostredie, programy neformálneho vzdelávania, informačné a komunikačné technológie (IKT), kultúra a mnohé iné. Je to pre nich zároveň príležitosť získať sebadôveru, aktívnejšie sa angažovať ako občania spoločnosti a zažiť iný spôsob života. Dobrovoľnícka činnosť môže trvať až rok a účastníci ju môžu vykonávať na podporu veľkého množstva vecí, či už v Európe, alebo mimo nej.

Mládežnícke výmenné pobyty sú k dispozícii mladým ľuďom vo veku od 13 do 30 rokov. Európska dobrovoľnícka služba je k dispozícii mladým ľuďom vo veku od 17 do 30 rokov.


Za rok strávený s Európskou dobrovoľníckou službou som sa naučila viac ako kedykoľvek predtým. Určite by som dobrovoľnícku službu odporučila každému, kto má otvorenú myseľa chce získať skúsenosti.

Clara (Nemecko) hovorí o účasti v projekte, kde pomáhala nedávnym prisťahovalcom v komunitnom centre Jozefa Swinnena v belgickom Bruseli.


Chcete sa dozvedieť viac?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Ako podám žiadosť?

Ak máte záujem o podanie žiadosti, mali by ste sa obrátiť na národnú agentúru vo vašej krajine:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_sk.htm
© European Union, 2014

Privacy Policy