Európa pre študentov

miniatura Escuela de Arquitectura de Oporto Alvaro Siza Vieira 1987-1994 Porto Portugal 2011-08-19 - 2
miniatura Die Fakultät für Maschinenwesen der Technischen Universität München
miniatura Freie Universität Berlin - Dahlem Ihnestraße Otto-Suhr-Institut
3. Mobilita v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)
Mobilita v zahraničí môže mladým ľuďom pomôcť v odbornom vzdelávaní a príprave, aby získali zručnosti potrebné pre dnešný konkurenčný trh práce.
Ďalšie siete a služby európskej mobility
Okrem siete EURES môžu byť pre vás zaujímavé aj tieto siete európskej mobility: Vaša Európa, Vaša Európa – Poradenstvo, SOLVIT, GR EAC (Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru), Europass, Euroguidance, Enterprise Europe Network, Európsky portál pre malých podnikateľov,

Study in Malaysia
Berjaya_220.jpg

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy