Európa pre študentov

miniatura Freie Universität Berlin - Dahlem Ihnestraße Otto-Suhr-Institut
miniatura Débat sur la Collectivité territoriale d'Alsace organisé par l'AFGES le 28 mars 2013 à l'Université de Strasbourg
miniatura Bishop Grosseteste University - Library Bishop Grosseteste University
1. Erasmus+ - Uvod
Erasmus+ je jedinečný program, ktorého snahou je podporiť pracovné vyhliadky a osobný rozvoj mladých ľudí, ako aj pomôcť našim systémom vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže poskytnúť výučbu a vzdelávanie, ktoré dajú ľuďom zručnosti potrebné pre dnešný pracovný trh a spoločnosť, ako aj do budúcnosti.
Ako používať sociálne siete na vyhľadanie perfektného zamestnania
Ak chcete použiť na výber zamestnávateľa sociálne médiá, váš profil by mal zodpovedať tomu, ako chcete byť vnímaní na verejnosti, a vaše účty by mali byť prispôsobené vašej cieľovej skupine – ako životopis.

Study in Malaysia
Berjaya_220.jpg

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
SWPS_eng_220_uni.jpg
Privacy Policy