Európa pre študentov

miniatura Escuela de Arquitectura de Oporto Alvaro Siza Vieira 1987-1994 Porto Portugal 2011-08-19 - 2
miniatura Chemistry department, University of Göttingen
miniatura Universität Bern
3. Mobilita v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)
Mobilita v zahraničí môže mladým ľuďom pomôcť v odbornom vzdelávaní a príprave, aby získali zručnosti potrebné pre dnešný konkurenčný trh práce.
Uchádzanie sa o zamestnanie
Reagovanie na oznámenie o voľnom pracovnom mieste Postupujte podľa pokynov uvedených v inzeráte s pracovnou ponukou. Niektoré spoločnosti požadujú, aby uchádzači poslali žiadosť so životopisom a sprievodným listom. Iní poskytujú formulár žiadosti, ktorý má byť kompletne vyplnený. Žiadosť o zamestnanie napíšte vždy v jazyku inzerátu, pokiaľ nie je uvedené inak.

Study in Switzerland
MBA_Master_220.jpg

Study in Poland
Privacy Policy