5. Mobilita zamestnancov a pracovníkov s mládežou

Ak ste učiteľ(-ka) alebo pracujete v podniku, môžete učiť v zahraničnej inštitúcii a tak získať nový profesijný rozhľad, rozšíriť svoju sieť kontaktov a pomôcť urobiť európske vzdelávacie a školiace systémy modernejšími a medzinárodnejšími.

Učitelia, nepedagogickí zamestnanci alebo pracovníci s mládežou sa tiež môžu zúčastniť na odbornej príprave v zahraničí vrátane štruktúrovaných kurzov, profesijné zameraných jazykových príprav, školiacich podujatí a pracovných stáží, aby získali nové vedomosti a nápady, ktoré môžu uviesť do praxe po návrate domov.

Tieto aktivity môžu trvať od dvoch týždňov až do dvoch mesiacov.


Chcete sa dozvedieť viac?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Ako podám žiadosť?

Ak máte záujem o podanie žiadosti, mali by ste sa obrátiť na vzdelávaciu inštitúciu/organizáciu alebo mládežnícku organizáciu, pre ktorú pracujete. Zamestnanci podnikov musia mať pozvanie vysokoškolskej inštitúcie, v ktorej plánujú učiť.


Pre koho je to určené?

Pre zamestnancov a pracovníkov s mládežou z(-o):

  • vysokoškolských inštitúcií (alebo z podnikateľského sektora);

  • škôl;

  • organizácií pre odborné vzdelávanie a prípravu;

  • organizácií pre vzdelávanie dospelých;

  • mládežníckych organizácií alebo iných organizácií aktívnych v oblasti mládeže.
© European Union, 2014

Privacy Policy