3. Mobilita v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

Mobilita v zahraničí môže mladým ľuďom pomôcť v odbornom vzdelávaní a príprave, aby získali zručnosti potrebné pre dnešný konkurenčný trh práce.

Žiaci stredných odborných škôl, stážisti a učni môžu absolvovať odbornú alebo učňovskú stáž v zahraničí v hosťovskom podniku, na pracovisku (napr. v mimovládnej alebo vo verejnej organizácii) alebo na strednej odbornej škole spoločne s pracovnou stážou v podniku. Odborné stáže môžu trvať dva týždne až rok.

Na mobilite sa môžu zúčastniť aj čerství absolventi škôl alebo podnikov v oblasti OVP (napr. bývalí učni). Čerství absolventi musia vykonať svoju odbornú prax v zahraničí do jedného roka po získaní kvalifikácie.

Moja skúsenosť v rámci mobility určite pomohla mojej kariére. Bez mobility by som sa neodvážila poslať prihlášku do súťaže Mladý šéfkuchár roka, nehovoriac o výhre v nej. Vrelo by som to odporúčala každému. Moja cesta do Francúzska bola a do dnešného dňa stále je jednou z mojich najkrajších spomienok.

Deborah (Veľká Británia) hovorí o svojich skúsenostiach počas pracovnej odbornej stáže vo francúzskom Lyone.


Chcete sa dozvedieť viac?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
© European Union, 2014

Privacy Policy