2. Mobilita učiacich sa - Studenti vo vysokoškolskom vzdelávaní

Študijné obdobia: Študenti môžu stráviť 3 až 12 mesiacov štúdiom na univerzite alebo vysokej škole v inej krajine.

Odborné stáže: Prípadne môžete absolvovať odbornú stáž na pracovisku v zahraničí v dĺžke od 2 do 12 mesiacov.

Štúdium alebo odborná stáž sa vzťahujú na akúkolvek oblasť alebo akademický odbor na bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom stupni vysokoškolského (VŠ) štúdia. Takisto je možné skombinovať odbornú stáž so študijným pobytom vzahraničí.

Čerství absolventi vysokých škôl môžu tiež absolvovať odbornú stáž v rámci jedného roka po ukončení štúdia. Plánujte však dopredu! Vaša univerzita alebo vysoká škola vás musí vybrať počas posledného roku vášho štúdia.

Program Erasmus+ takisto podporuje európskych študentov, aby študovali v iných častiach sveta, a študentov z iných kútov sveta, aby študovali v Európe.


Pre koho je to určené?

  • Pre študentov alebo doktorandov, ktorí majú záujem študovať alebo stážovať v zahraničí, alebo získať dvojitý diplom vydaný viac ako jednou univerzitou.

  • Pre stážistov alebo učňov, ktorí sa snažia rozšíriť svoje zručnosti v zahraničí.

  • Pre mladých ľudí, ktorí chcú využiť mládežnícku výmenu alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

M Štúdium na inej univerzite mi pomohlo rozšíriť rozhľad v mojom študijnom odbore viac ako kedykoľvek predtým. Ale to najlepšie na tejto skúsenosti bola možnosť spoznať množstvo ľudí, s ktorými budem istotne pracovať v budúcnosti. áá

Róbert (Veľká Británia), hovorí o štúdiu priemyselného dizajnu počas desiatich mesiacov na University of Technology v holandskom Delfte.

Študentské pôžičky na magisterskom stupni štúdia

Program Erasmus+ podporuje nové lacné pôžičky pre študentov druhého stupňa VŠ štúdia s výhodnými podmienkami splácania v snahe pomôcť im študovať v iných európskych krajinách.

Študenti sa môžu uchádzať o pôžičku na úplné magisterské štúdium v zahraničí a môžu si požičať do výšky 12 000 eur na jednoročný kurz alebo do výšky 18 000 eur na dvojročný kurz.

Pôžičky poskytujú vybraní finanční sprostredkovatelia v účastníckych krajinách programu.


Spoločné magisterské študijné programy

Program Erasmus+ ponúka študentom druhého stupňa VŠ štúdia na celom svete príležitosť získať grant, aby mohli absolvovať spoločné a kvalitné medzinárodné študijné programyorganizované partnerskými univerzitami. Spoločné magisterské študijné programy vedú k diplomu, ktorý spoločne udeľujú niektoré alebo všetky účastnícke inštitúcie.


Tip!

Spoločné doktorandské programy sú podporované akciami pod­programu Márie Sktodowska-Curie v rámci vedeckého programu Horizon 2020. Podpora už prebiehajúcich spoločných doktorandských programov, vybraných v rámci programu Erasmus Mundus pred rokom 2014, bude pokračovať aj v rámci programu Erasmus+.


Chcete sa dozvedieť viac?

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Ako podám žiadosť?

Viac informácií môžete získať na študijnom oddelení vašej vysokoškolskej inštitúcie. Študenti môžu zoznam spoločných študijných programov nájsť na internetovej stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA):

http://eacea.ec.europa.eu
© European Union, 2014

Privacy Policy