vysoké školy - fotografie
miniatura Faculty of Architecture of Mediterranea University of Reggio Calabria
miniatura Fasade der Karl-Franzens-Universiät in Graz
miniatura Information about Middlesex University
miniatura Beuth Hochschule für Technik Berlin - Wedding Lütticher Straße BHT Haus Beuth This is a picture of the Berliner Kulturdenkmal (cultural monument)
miniatura Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Faculté de droit de Paris, place du Panthéon (n°12) et rue Soufflot - Paris V
miniatura Faculté de droit, centre-ville de Limoges (Haute-Vienne, France, Limoges)
miniatura Bibliothek
miniatura Univerzita Pardubice
miniatura Московский государственный университет путей сообщения
miniatura Universität Bern

Európa pre študentov

miniatura Humboldt-Universität zu Berlin - Gebäude der ehemaligen Handelshochschule, jetzt Sitz der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin, errichtet 1904-1906
miniatura Inffeldgasse 16 - Technische Universitaet Graz
miniatura Jardí Central de la Universitat Politècnica de València, gespa.
5. Mobilita zamestnancov a pracovníkov s mládežou
Ak ste učiteľ(-ka) alebo pracujete v podniku, môžete učiť v zahraničnej inštitúcii a tak získať nový profesijný rozhľad, rozšíriť svoju sieť kontaktov a pomôcť urobiť európske vzdelávacie a školiace systémy modernejšími a medzinárodnejšími.
Odpovede na otázky
Dobre sa pripravte na celú škálu otázok, na ktoré by sa vás mohli pýtať. Väčšina otázok bude pravdepodobne zameraná na vaše skúsenosti, schopnosti a motiváciu. Presvedčte osoby, ktoré vedú pohovor, že máte silnú motiváciu získať dané pracovné miesto. Hovorte o tom, ako sa vaše silné stránky a záujmy zhodujú s tým, čo hľadá zamestnávateľ.

Learn English
Thomas-learning-English-220_1.jpg

Study in Poland